dəyişmək

dəyişmək
f.
1. Bax dəyişdirmək 1-ci mənada. <Əli:> İmanımız haqqı, mən <Gülnazı> bir xəzinəyə dəyişmərəm, kişi!. . M. İ..
2. Başqa şəklə və ya başqa hala düşmək, başqalaşmaq, başqa cür olmaq, təbəddülata uğramaq. Onun xasiyyəti tamamilə dəyişmişdir. Hava dəyişir. – Murad özünü aldatmışdı: nə evini, nə çocuqlarını, nə də Nigarını kənddə olarkən xəyalında təsəvvür etdiyi kimi görmədi. Onlar beş ilin zərfində dəyişmişdilər. S. H.. Elə ki Dürdanə gənc ana oldu; Dəyişib başqa bir Dürdanə oldu. M. R..
3. Birini buraxıb, o birinə keçmək. Yerini dəyişmək. Vəzifəsini dəyişmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dəyişmə — 1. «Dəyişmək»dən f. is. Təbiətdə maddə itmir və yaranmır, o ancaq müxtəlif dəyişmələrə uğrayır. 2. is. Mübadilə. Mal dəyişmə. 3. qram. Bax təsrif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sözdəyişmə — is. dilç. Dildə sözlərin dəyişməsi, habelə belə dəyişmənin üsulları. Sözdəyişmənin məhsuldar növləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişməz — sif. Heç bir vaxt dəyişməyən, sabit şəkildə (halda, vəziyyətdə) qalan; sabit. Təbiətdə dəyişməz şey yoxdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişməməzlik — bax dəyişməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişməzlik — is. Dəyişməz şeyin hal və keyfiyyəti; sabitlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəkildəyişmə — is. Bir şəkildən başqa şəklə düşmə, zahiri görünüşünü dəyişmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerdəyişmə — is. 1. Olduğu və ya oturduğu yerdən başqa yerə keçmə, bir yeri buraxıb o birinə getmə. 2. dilç. Sözdə iki qonşu səsin qeyri iradi olaraq yerini dəyişməsi hadisəsi; metateza; məs.: vağzal vağzal; yarpaq yarpaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəyişməg — (Lerik, Yardımlı) məsləhətləşmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”